View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Nan 36 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2   3   4   »

2:00
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Monday, December 01, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

3:15
PM

Aprann Kòman Pou Tape

Monday, December 01, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

5:30
PM

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a

Monday, December 01, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

7:00
PM

Aprann Kòman Pou Tape

Monday, December 01, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:30
AM

Microsoft Excel 2010 Nivo 1

Tuesday, December 02, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Aprann tablo konsèp ak tèminoloji. Aprann kijan pou kreye yon tablo debaz ak kijan pou aplike yon fòmil debaz. Itilize divès sòt de zouti Pou amelyore fason ou presante yon tablo. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:15
AM

Ekri Rezime CV

Thursday, December 04, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kòman pou planifye, ekri ak fòma yon rezime profesyonèl lè w'ap itilize modèl ki nan Microsoft Word 2011 avèk lòt resous pou kreye Kourikouloum-vite. Klas sa fè pati yon seri de klas pou moun kap chèche travay. Odyans Rekòmande: Adilt Add to Link Text in Evanced: Klas ou bewen avan sa: Microsoft Word Nivo 1 This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:30
AM

Lèt Pou Moun Kap Chèche Travay

Thursday, December 04, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann Kòman pou pou ekri ak fòma lèt pwofesyonèl lè w'ap voye yon rezime ak kòman pou di mèsi aprè entèvyou-a. Nan klas sa, nap itilize modèl lèt ki nan Microsoft Word 2011. Klas sa fè pati yon seri de klas pou moun kap chèche travay. Odyans Rekòmande: Adilt Add to Link Text in Evanced: Klas ou bewen avan sa: Microsoft Word Nivo 1 This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

1:30
PM

Chèche ak Aplike Pou Travay Sou Entènèt

Thursday, December 04, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize divès resous sou entènèt lè ou ap chèche ak aplike pou travay. Ou pral vini abitye avèk anpil sit popilè ki gen rapò ak chèche travay epi kesyon komen sou aplikasyon travay. Klas sa fè pati yon seri de klas pou moun kap chèche travay. Odyans Rekòmande: Adilt Add to Link Text in Evanced: Klas ou bewen avan sa: imèl Nivo 1 This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

2:30
PM

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a

Friday, December 05, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

3:45
PM

Aprann Kòman Pou Tape

Friday, December 05, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

Paj: 1 2   3   4   »

OCLS - Orlando, Florida
dcsimg

Quick Links

Site Links

Footer

Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe
Text Only Options

Top of page


Text Only Options

Open the original version of this page.

Usablenet Assistive is a UsableNet product. Usablenet Assistive Main Page.