View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Nan 24 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2   3   »

10:30
AM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Tuesday, August 04, 2015 at South Trail Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:15
AM

Microsoft Word 2013 Nivo 1

Thursday, August 06, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Apran konsèp ak t èminoloji. Vini alèz avèk environman Microsoft Word epi itilize bazik fiti nan Microsoft Word pou ka Kreye yon dokiman. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:30
AM

Microsoft Word 2013 Nivo 2

Thursday, August 06, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kòman pou sèvi avèk opsyon Atizay yo ak kijan pou aplike estil Pou ka amelyore aparans yon dokiman. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

2:15
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Thursday, August 06, 2015 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

2:30
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 2

Saturday, August 08, 2015 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:30
AM

Entènèt Nivo 1

Monday, August 10, 2015 at South Trail Branch   Registration Required

Aprann tout konsèp ak tèminoloji entènèt la. Epi tou Vinn abitye avèk ki jan pou navige sou entènèt la. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:45
AM

Entènèt Nivo 2

Monday, August 10, 2015 at South Trail Branch   Registration Required

Aprann teknik motè rechèch yo, pou- w ka jwenn egzakteman sa w-ap chèche sou entènèt la. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

5:30
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Monday, August 10, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

7:00
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 2

Monday, August 10, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kijan pou kreye, renome, efase, epi òganize fiche ak dosye sou òdinatè ou. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:30
AM

Imèl Nivo 1

Tuesday, August 11, 2015 at South Trail Branch   Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

Paj: 1 2   3   »

OCLS - Orlando, Florida
dcsimg

Quick Links

Site Links

Footer

Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe
Assistive Options

Top of page


Assistive Options

Open the original version of this page.

Usablenet Assistive is a Usablenet product. Usablenet Assistive Main Page.