View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Nan 43 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2   3   4   5   »

10:15
AM

Amelyore Konpetans Entèvyou Travay Ou

Thursday, April 17, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Dekouvri resous sou entènèt ki kapab asiste'w le wap prepare pou ale nan antrevi travay. Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

10:30
AM

Microsoft Word 2010 Nivo 3

Thursday, April 17, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann kijan pou kreye tablo pou'w ka òganize done pli byen. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

3:30
PM

Aprann Kòman Pou Tape

Monday, April 21, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

4:00
PM

Aprann Kòman Pou Tape

Monday, April 21, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

4:45
PM

Ekri Lèt Dafè

Monday, April 21, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou Itilize Microsoft Word pou kreye yon lèt dafè. Itilize diferan lèt dafè gid, stil, fòmat, ak teknik pou ka ekri yon lèt profesyonèl. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

5:30
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Monday, April 21, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

7:00
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 2

Monday, April 21, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kijan pou kreye, renome, efase, epi òganize fiche ak dosye sou òdinatè ou. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

2:30
PM

Microsoft Excel 2010 Nivo 1

Tuesday, April 22, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann tablo konsèp ak tèminoloji. Aprann kijan pou kreye yon tablo debaz ak kijan pou aplike yon fòmil debaz. Itilize divès sòt de zouti Pou amelyore fason ou presante yon tablo. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

3:30
PM

Imèl Nivo 1

Tuesday, April 22, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

4:00
PM

Microsoft Excel 2010 Nivo 2

Tuesday, April 22, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann karakteristik otomatik, zouti for fòmataj avanse,avèk kijan pou aplike fonksyon the baz lè'w ap fè kalkilasyon. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

Paj: 1 2   3   4   5   »

OCLS - Orlando, Florida    
dcsimg

Quick Links

Site Links

Footer

Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe
Text Only Options

Top of page


Text Only Options

Open the original version of this page.

Usablenet Assistive is a UsableNet product. Usablenet Assistive Main Page.