View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Nan 68 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2   3   4   5   6   7   »

10:30
AM

Microsoft Word 2010 Nivo 4

Thursday, April 24, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann kijan pou ajout yon paj kouvèti ak nimero paj yo. Vini familye avèk opsyon paj oryantasyon yo epi tou opsyon chache ak ranplase-a. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:30
AM

Kòman Pou Itilize Souri ak Klavye a

Thursday, April 24, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt Add to Link Text in Evanced: Ki klas ou bezwen avan sa : Sourit ak Klavye This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:30
AM

Microsoft Excel 2010 Nivo 2

Friday, April 25, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann karakteristik otomatik, zouti for fòmataj avanse,avèk kijan pou aplike fonksyon the baz lè'w ap fè kalkilasyon. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:45
AM

Open Lab: Microsoft Excel 2010 Nivo 2

Friday, April 25, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann karakteristik otomatik, zouti for fòmataj avanse,avèk kijan pou aplike fonksyon the baz lè'w ap fè kalkilasyon. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:30
AM

Entènèt Nivo 2

Saturday, April 26, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann teknik motè rechèch yo pou- w ka jwenn egzakteman sa w ap chèche sou entènèt la. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:30
AM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 1

Monday, April 28, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

5:30
PM

Imèl Nivo 1

Monday, April 28, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

7:00
PM

Imèl Nivo 2

Monday, April 28, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kijan pou konpoze ak voye mesaj elektwonik ki gen dokiman tache ladan. Vin abitye avèk reponn epi ranvwa mesaj. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:30
AM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 2

Tuesday, April 29, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:45
AM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 2

Tuesday, April 29, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

Paj: 1 2   3   4   5   6   7   »

OCLS - Orlando, Florida
dcsimg

Quick Links

Site Links

Footer

Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe
Text Only Options

Top of page


Text Only Options

Open the original version of this page.

Usablenet Assistive is a UsableNet product. Usablenet Assistive Main Page.