View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Nan 12 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2 »

10:15
AM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Thursday, October 15, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:30
AM

Fondasyon Òdinatè Nivo 2

Thursday, October 15, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kijan pou kreye, renome, efase, epi òganize fiche ak dosye sou òdinatè ou. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

5:30
PM

Imèl Nivo 1

Monday, October 19, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

7:00
PM

Imèl Nivo 2

Monday, October 19, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kijan pou konpoze ak voye mesaj elektwonik ki gen dokiman tache ladan. Vin abitye avèk reponn epi ranvwa mesaj. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:15
AM

Microsoft Word 2013 Nivo 1

Thursday, October 22, 2015 at Washington Park Branch   Registration Required

Apran konsèp ak t èminoloji. Vini alèz avèk environman Microsoft Word epi itilize bazik fiti nan Microsoft Word pou ka Kreye yon dokiman. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #officetraining

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:15
AM

Ekri Rezime CV

Thursday, October 22, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kòman pou planifye, ekri ak fòma yon rezime profesyonèl lè w'ap itilize modèl ki nan Microsoft Word 2011 avèk lòt resous pou kreye Kourikouloum-vite. Klas sa fè pati yon seri de klas pou moun kap chèche travay. Odyans Rekòmande: Adilt Add to Link Text in Evanced: Klas ou bewen avan sa: Microsoft Word Nivo 1 This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:45
AM

Microsoft Word 2013 Nivo 2

Thursday, October 22, 2015 at Washington Park Branch   Registration Required

Apran konsèp ak t èminoloji. Vini alèz avèk environman Microsoft Word epi itilize bazik fiti nan Microsoft Word pou ka Kreye yon dokiman. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #officetraining

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:30
AM

Aprann Kòman Pou Tape

Monday, October 26, 2015 at South Trail Branch   Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

5:30
PM

Microsoft Excel 2013 Nivo 1

Monday, October 26, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann tablo konsèp ak tèminoloji. Aprann kijan pou kreye yon tablo debaz ak kijan pou aplike yon fòmil debaz. Itilize divès sòt de zouti Pou amelyore fason ou presante yon tablo. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

7:00
PM

Microsoft Excel 2013 Nivo 2

Monday, October 26, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann karakteristik otomatik, zouti for fòmataj avanse,avèk kijan pou aplike fonksyon the baz lè'w ap fè kalkilasyon. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

Paj: 1 2 »

OCLS - Orlando, Florida
dcsimg

Quick Links

Site Links

Footer

Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe | Special Taxing District Information
Assistive Options

Top of page


Assistive Options

Open the original version of this page.

Usablenet Assistive is a Usablenet product. Usablenet Assistive Main Page.