View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Nan 11 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2 »

10:15
AM

Microsoft Excel 2013 Nivo 3

Thursday, February 11, 2016 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kijan pou kreye fòmil ak fonksyon de baz avèk ki lè pou itilize selil relative ak absolit Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:30
AM

Microsoft Excel 2013 Nivo 4

Thursday, February 11, 2016 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kijan pou Travay avèk diferan fèy kalkil, lyen selil nan yon fèy kalkil, avèk proteje yon fèy kalkil. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:45
AM

Microsoft Word 2013 Nivo 3

Friday, February 12, 2016 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann kòman pou sèvi avèk opsyon Atizay yo ak kijan pou aplike estil Pou ka amelyore aparans yon dokiman. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole. #officetraining

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

1:00
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 4

Friday, February 12, 2016 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann kijan pou ajout yon paj kouvèti ak nimero paj yo. Vini familye avèk opsyon paj oryantasyon yo epi tou opsyon chache ak ranplase-a. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

7:00
PM

Entènèt Nivo 2

Monday, February 15, 2016 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann teknik motè rechèch yo pou- w ka jwenn egzakteman sa w ap chèche sou entènèt la. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:15
AM

Ekri Rezime CV

Thursday, February 18, 2016 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kòman pou planifye, ekri ak fòma yon rezime profesyonèl lè w'ap itilize modèl ki nan Microsoft Word 2011 avèk lòt resous pou kreye Kourikouloum-vite. Klas sa fè pati yon seri de klas pou moun kap chèche travay. Odyans Rekòmande: Adilt Add to Link Text in Evanced: Klas ou bewen avan sa: Microsoft Word Nivo 1 This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

3:15
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Saturday, February 20, 2016 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:30
AM

Microsoft Excel 2013 Nivo 1

Monday, February 22, 2016 at South Trail Branch   Registration Required

Aprann tablo konsèp ak tèminoloji. Aprann kijan pou kreye yon tablo debaz ak kijan pou aplike yon fòmil debaz. Itilize divès sòt de zouti Pou amelyore fason ou presante yon tablo. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole. #officetraining #HCreole

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:45
AM

Microsoft Excel 2013 Nivo 1

Monday, February 22, 2016 at South Trail Branch   Registration Required

Aprann tablo konsèp ak tèminoloji. Aprann kijan pou kreye yon tablo debaz ak kijan pou aplike yon fòmil debaz. Itilize divès sòt de zouti Pou amelyore fason ou presante yon tablo. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole. #officetraining #HCreole

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

5:30
PM

Imèl Nivo 1

Monday, February 22, 2016 at Hiawassee Branch   Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

Paj: 1 2 »

OCLS - Orlando, Florida
dcsimg

Quick Links

Site Links

Footer

Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe | Special Taxing District Information
Assistive Options

Top of page


Assistive Options

Open the original version of this page.

Usablenet Assistive is a Usablenet product. Usablenet Assistive Main Page.