View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Nan 29 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2   3   »

10:15
AM

Imèl Nivo 1

Thursday, July 30, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

11:30
AM

Imèl Nivo 2

Thursday, July 30, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kijan pou konpoze ak voye mesaj elektwonik ki gen dokiman tache ladan. Vin abitye avèk reponn epi ranvwa mesaj. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

10:30
AM

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a

Monday, August 03, 2015 at South Trail Branch   Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

11:45
AM

Aprann Kòman Pou Tape

Monday, August 03, 2015 at South Trail Branch   Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

7:00
PM

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a

Monday, August 03, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

10:30
AM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Tuesday, August 04, 2015 at South Trail Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

10:15
AM

Microsoft Word 2013 Nivo 1

Thursday, August 06, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Apran konsèp ak t èminoloji. Vini alèz avèk environman Microsoft Word epi itilize bazik fiti nan Microsoft Word pou ka Kreye yon dokiman. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

11:30
AM

Microsoft Word 2013 Nivo 2

Thursday, August 06, 2015 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kòman pou sèvi avèk opsyon Atizay yo ak kijan pou aplike estil Pou ka amelyore aparans yon dokiman. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

2:15
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Thursday, August 06, 2015 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

2:30
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 2

Saturday, August 08, 2015 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print   

Paj: 1 2   3   »

OCLS - Orlando, Florida    
dcsimg

Quick Links

Site Links

Footer

Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe
Assistive Options

Top of page


Assistive Options

Open the original version of this page.

Usablenet Assistive is a Usablenet product. Usablenet Assistive Main Page.