View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Nan 54 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2   3   4   5   6   »

4:30
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 1

Tuesday, July 29, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Apran konsèp ak t èminoloji. Vini alèz avèk environman Microsoft Word epi itilize bazik fiti nan Microsoft Word pou ka Kreye yon dokiman. Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

5:45
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 2

Tuesday, July 29, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann kòman pou sèvi avèk opsyon Atizay yo ak kijan pou aplike estil Pou ka amelyore aparans yon dokiman. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:30
AM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Thursday, July 31, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

1:30
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 2

Thursday, July 31, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kijan pou kreye, renome, efase, epi òganize fiche ak dosye sou òdinatè ou. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

2:30
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 1

Friday, August 01, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Apran konsèp ak t èminoloji. Vini alèz avèk environman Microsoft Word epi itilize bazik fiti nan Microsoft Word pou ka Kreye yon dokiman. Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

3:45
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 2

Friday, August 01, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann kòman pou sèvi avèk opsyon Atizay yo ak kijan pou aplike estil Pou ka amelyore aparans yon dokiman. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

10:15
AM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Saturday, August 02, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:30
AM

Fondasyon Òdinatè Nivo 2

Saturday, August 02, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kijan pou kreye, renome, efase, epi òganize fiche ak dosye sou òdinatè ou. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:15
AM

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a

Monday, August 04, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

2:00
PM

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a

Monday, August 04, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

Paj: 1 2   3   4   5   6   »

OCLS - Orlando, Florida
dcsimg

Quick Links

Site Links

Footer

Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe
Text Only Options

Top of page


Text Only Options

Open the original version of this page.

Usablenet Assistive is a UsableNet product. Usablenet Assistive Main Page.