View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Nan 20 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2 »

7:30
PM

Imèl Nivo 2

Monday, September 22, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann kijan pou konpoze ak voye mesaj elektwonik ki gen dokiman tache ladan. Vin abitye avèk reponn epi ranvwa mesaj. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

2:00
PM

Imèl Nivo 2

Tuesday, September 23, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

4:30
PM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 2

Tuesday, September 23, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

5:45
PM

Open Lab: Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 1

Tuesday, September 23, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:30
AM

Entènèt Nivo 2

Thursday, September 25, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann teknik motè rechèch yo pou- w ka jwenn egzakteman sa w ap chèche sou entènèt la. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

11:15
AM

Imèl Nivo 1

Monday, September 29, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

12:30
PM

Imèl Nivo 2

Monday, September 29, 2014 at Washington Park Branch   Registration Required

Aprann kijan pou konpoze ak voye mesaj elektwonik ki gen dokiman tache ladan. Vin abitye avèk reponn epi ranvwa mesaj. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

2:00
PM

Amelyore Kapasite Antrevi Travay ou

Monday, September 29, 2014 at South Trail Branch   Registration Required

Aprann pwosesis entèvyou yo ak sa ou kapab fè pou prepare tèt ou pou gran jou sa! Ou pral vini abitye avèk anpil sit popilè ki bay enfòmasyon sou sijè sa. Klas sa fè pati yon seri de klas pou moun kap chèche travay. Odyans Rekòmande: Adilt. This class is taught in Haitian Creole.

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

5:30
PM

Microsoft Excel 2010 Nivo 1

Monday, September 29, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann tablo konsèp ak tèminoloji. Aprann kijan pou kreye yon tablo debaz ak kijan pou aplike yon fòmil debaz. Itilize divès sòt de zouti Pou amelyore fason ou presante yon tablo. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

7:00
PM

Microsoft Excel 2010 Nivo 2

Monday, September 29, 2014 at Hiawassee Branch   Registration Required

Aprann karakteristik otomatik, zouti for fòmataj avanse,avèk kijan pou aplike fonksyon the baz lè'w ap fè kalkilasyon. Odyans Rekòmande: Adilt

Event Details   Remind Me of This Event   Download to Calendar   Email a Friend   Print

Paj: 1 2 »

OCLS - Orlando, Florida
dcsimg

Quick Links

Site Links

Footer

Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe
Text Only Options

Top of page


Text Only Options

Open the original version of this page.

Usablenet Assistive is a UsableNet product. Usablenet Assistive Main Page.